JAK FOTOGRAFOWAĆ PRZYRODĘ ?

Pod takim hasłem – z inicjatywy Klubu Aktywnych Turystów – odbyły się pierwsze warsztaty fotografii krajoznawczej, które poprowadził członek Klubu, znakomity fotograf przyrody Krzysztof Bandarek.