Przewodnicy

Wojskowy Klub Przewodników Turystycznych PTTK
im. gen. Mariusza Zaruskiego


Kim jesteśmy

Wojskowy Klub Przewodników Turystycznych im. gen. Mariusza Zaruskiego działa w strukturach Oddziału Wojskowego PTTK we Wrocławiu od grudnia 1996 roku. Klub jest członkiem Dolnośląskiej Federacji Przewodników PTTK.

Przewodnicy naszego Klubu posiadają głównie licencje przewodnika sudeckiego, ale również wiele dodatkowych uprawnień przewodnickich: górskich na obszar Beskidów z licencją na Bieszczadzki Park Narodowy; terenowych na obszary Dolnego Śląska, Pomorza Zachodniego, Ziemi Lubuskiej, miejskich po Wrocławiu, instruktora przewodnictwa oraz uprawnienia Przodowników Turystyki Górskiej.

Klub zrzesza – (zgodnie ze Statutem i Regulaminem):
–    17. przewodników będących jednocześnie członkami Oddziału Wojskowego PTTK we Wrocławiu;
są to przewodnicy z Oleśnicy, Nysy i Wrocławia;
–   3. przewodników tzw. stowarzyszonych, należących do innych oddziałów PTTK, z takich miejscowości jak: Gubin, Gorzów Wlkp., Opole.


Spojrzenie na historię

W 1995 roku zrodził się pomysł zorganizowania kursów, które miałyby na celu przygotowanie fachowych kadr turystycznych do prowadzenia imprez w górach.
W tym czasie w środowisku wojskowym odbywały się dwie duże (od 100 do 250 uczestników) ogólnopolskie imprezy górskie – Rajd Górski Wojska Polskiego „Sudety”, przygotowywany przez
Oddział Wojskowy PTTK z Wrocławia i Rajd Górski WP na Orientację w Bieszczadach, którego organizatorem był wówczas Oddział Wojskowy PTTK im. gen. Józefa Bema z Krakowa.
Inicjatorami przeprowadzenia cyklu szkoleń byli: Stanisław Janowicz – przewodniczący Komisji ZG PTTK do Współpracy z Wojskiem Polskim, Rajmund Goluch – prezes Oddziału Wojskowego PTTK we Wrocławiu i Bożena Jarosz – sekretarz Oddziału.
Chcąc poznać skalę zainteresowania uzyskaniem tego rodzaju uprawnień, w 1995 roku, siłami Oddziału Wojskowego PTTK z Wrocławia, zorganizowano kurs na uprawnienia Przodownika
Turystyki Górskiej z uprawnieniami na obszar Sudetów. Kurs ukończyło około 20 osób. Duże zainteresowanie tym kursem utwierdziło działaczy środowiska w przekonaniu, że należy zorganizować szkolenie umożliwiające absolwentom tego kursu – z jednej strony podwyższenie kwalifikacji, z drugiej natomiast uzyskanie zawodowych uprawnień górskich.
Kurs przewodników sudeckich odbył się w 1996 roku i miał charakter ogólnokrajowy – uczestnicy w 2/3 wywodzili się z Dolnego Śląska i Śląska Opolskiego, a w 1/3 z pozostałych regionów Polski.
Merytoryczną stronę kursu przejęli działacze Studenckiego Koła Przewodników Sudeckich
z Wrocławia, natomiast stroną organizacyjno-finansową zajęli się działacze Oddziału Wojskowego PTTK. Do kursu przystąpiło 35 osób, ukończyło go 29.
W dniu 13 grudnia 1996 roku odbyło się uroczyste ślubowanie przewodnickie, wręczenie
legitymacji i „blach przewodnickich”. W tym samym dniu zebrani przewodnicy postanowili
założyć klub przewodnicki, który przyjął imię wielkiego człowieka gór, taternika i żeglarza – gen. Mariusza Zaruskiego.

Nasz Klub jest pierwszym, klubem przewodnickim w środowisku wojskowym.
W skład pierwszego zarządu klubu weszli:
– kol. Kazimierz BRUZDEWICZ – prezes
– kol. Andrzej BANASZCZYK – wiceprezes
– kol. Kazimierz RUSZCZAK – skarbnik
– kol. Bożena JAROSZ – członek zarządu.
W dniu 9 stycznia 1997 roku Klub przystąpił do Dolnośląskiej Federacji Przewodników PTTK.

Czym się zajmujemy

Najważniejsze działania Klubu to:
–   opracowywanie i prowadzenie tras podczas sztandarowej imprezy Oddziału
– Rajdu Górskiego WP „Sudety”;
–   organizacja i prowadzenie w latach 1997-2003 Górskich Młodzieżowych Obozów w Sudetach;
–   organizacja Rodzinnych Obozów Górskich na Słowacji;
–   organizacja obozów narciarskich w Jesionikach;
–   przeprowadzanie klubowych szkoleń w Sudetach;
–   współorganizacja i organizacja Światowych Dni Przewodników;
–   udział w szkoleniach i kursach Dolnośląskiej Federacji Przewodników PTTK i kół
przewodnickich;
–   przygotowywanie i prowadzenie wycieczek jedno- i kilkudniowych, także w ramach Akademii Turystyki, Krajoznawstwa i Ekologii.
Nasi przewodnicy są aktywnymi organizatorami różnorodnych imprez w macierzystych
oddziałach i kołach PTTK – nie tylko imprez i wycieczek górskich, ale i kajakowych, żeglarskich, narciarskich, rowerowych itp.


Przewodnicy

Od wielu lat nasz Oddział przy organizacji różnorodnych przedsięwzięć krajoznawczo-
turystycznych korzysta z wiedzy i umiejętności wypróbowanego grona przewodników,
z których większość przynależy do oddziałowego Klubu Przewodników Turystycznych
PTTK. Trudno sobie wyobrazić naszą sztandarową imprezę: Rajd Górski Wojska
Polskiego „SUDETY” bez naszych wypróbowanych przewodników: Kazimierza
RUSZCZAKA, Waldemara OLECHA, Piotra DULANOWSKIEGO, Sebastiana
FOLGI, czy Wojciecha OSYPIUKA.
Poniżej polecani przez nas przewodnicy. Zapraszamy do korzystania z ich usług!


Przewodnicy turystyczni po Wrocławiu

Justyna KRYSZKIEWICZ
tel: 880 707 666
e-mail:
justynamikulska@onet.eu
przewodnikpowroclawiu.eu

Violetta SZCZEPAŃSKA
tel: 692 704 753
e-mail: widetta@gmail.com
www.zwiedzamywroclaw.pl

Artur DOMAŃSKI
tel: 691 321 313
e-mail: arttur@plusnet.pl
www.przewodnik-wroclaw.home.pl

Wojciech OSYPIUK
kom. 797 379 355
e-mail:
osypiuk_tours@interia.pl
www.osypiuktours.com

Piotr DRZEWIŃSKI
tel. 660 090 447
e-mail: piotrdrzewiski21@gmail.com

Janusz SOLSKI
tel: 889 312 798
e-mail: januszsolski@wp.pl


Przewodnicy Sudeccy

Kazimierz RUSZCZAK
biurokruk@gmail.com
k. +48507043155

Waldemar OLECH
waldemarolech5@gmail.com
k. +48606655568

Piotr DULANOWSKI
dulekthered@gmail.com
k. +48661223710

Sebastian FOLGA
sebastianfolga@gmail.com
k. +48502441681