SKŁADKI NA 2024 ROK

W załączeniu uchwała Zarządu Głównego i Zarządzenie Sekretarza Generalnego w sprawie składek na 2024 rok.
Proszę Koleżanki Prezeski i Kolegów Prezesów o zebranie składek i wpłacenie ich na konto Oddziału do 13 grudnia 2023 r. Po tym terminie zostaną zakupione zamówione znaczki. Planujemy przekazać je w styczniu na noworocznym spotkaniu Zarządów Kół i Klubów Oddziału. Kolejny termin zakupienia składek z Biura Zarządu Głównego to będzie dopiero II połowa lutego.