Z kart historii

Pierwsze ogniwa PTTK w środowisku wojskowym zaczęły powstawać w drugiej połowie lat
pięćdziesiątych XX wieku. Inspiratorami byli turyści wojskowi uczestniczący
w tym ruchu, w strukturach cywilnych.

To oni zakładali koła PTTK przy wojskowych ośrodkach kulturalno-oświatowych, które włączyły do swych programów działalność turystyczno-krajoznawczą na podstawie Zarządzenia GZP WP z 8 lipca 1957 roku. Pierwszym ogniwem PTTK przy Okręgowym Klubie Oficerskim ŚOW było koło nr 107
powołane 18 grudnia 1957 roku. Powstały również koła w szkołach oficerskich (OSWZmech. i OSWInż.), w jednostce wojskowej w Leśnicy, w jednostce OPK 3115 we Wrocławiu, a także przy Wojskowych Zakładach Motoryzacyjnych nr 4. W strukturze organizacyjnej PTTK koła były zarejestrowane
i wchodziły w skład Oddziału Miejskiego PTTK we Wrocławiu.

Pierwszy oddział wojskowy w siłach zbrojnych powołano w Marynarce Wojennej w roku 1963. Stale rosnąca ilość nowych kół i członków, a przede wszystkim zwiększająca się rzesza doświadczonych turystów, potencjalnej kadry programowej, pozwoliła na utworzenie struktury wyższej od koła, która mogłaby skupić wojskowe ogniwa turystyczne i stworzyć dogodniejsze warunki dla działalności turystyczno-krajoznawczej. 16 lutego 1968 roku 53. działaczy z 6. wojskowych kół PTTK z garnizonu Wrocław postanowiło powołać do życia Oddział Wojskowy PTTK przy Okręgowym Klubie Oficerskim.
Jak trafna była to decyzja, może świadczyć szybki rozwój organizacyjny nowopowstałego Oddziału. Obecnie oddział liczy około 344 członków, zrzeszonych w kołach i klubach we Wrocławiu, Oleśnicy, Głogowie, Opolu i Zgorzelcu. Oddział proponuje szeroką i różnorodną ofertę. Działalność programowa to przede wszystkim organizacja imprez turystyczno – krajoznawczych i rekreacyjno-sportowych, doskonalenie kadr programowych oraz popularyzacja turystyki i krajoznawstwa.


Stałymi imprezami Oddziału o zasięgu ogólnopolskim są:

  1.   Rajd Górski Wojska Polskiego „Sudety”,
  2.   Przegląd Fotografii Turystycznej i Krajoznawczej „Foto-Tur”,
  3.   Konkurs Fotograficzny „Budowle obronne”,
  4.   Rodzinny Obóz Górski „Słowacja”,
  5.   Wycieczki zagraniczne z cyklu „Europa bez granic”.

Dla środowiska wrocławskiego organizowane są ponadto:

  1.   Spotkania multimedialne pn. „Cztery strony świata”,
  2.   Spacery wrocławskie pn. ” „Magiczne miejsca we Wrocławiu”,
  3. Wycieczki krajoznawcze z cyklu „Krajobrazy polskie”,
  4. Wycieczki krajoznawcze po Dolnym Śląsku z cyklu „Weekend w okolicach Wrocławia”.